Medlemsbetingelser

Grundet Covid-19 er enkelte punkter i vores medlemsbetingelser ændret i perioden d.26/10-22/11 2020. Læs ændringerne her: https://www.energii.dk/16380-2/

Fri træning
Med Fri Trænings medlemskab kan du træne i alle vores centre og på alle holdtyper til en fast månedspris. Beløbet for medlemskab opkræves automatisk ved udgangen af hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette.
Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre.

Bero
Med Fri Trænings medlemskab kan du ved ferie, længerevarende sygdom eller lign. sætte dit medlemskab i bero. Minimumsperioden for pausen er 7 dage og der opkræves kr. 149,00 for denne service pr. bero periode. Dit medlemskab kan maximalt være i bero 6 måneder af gangen.
Gælder ikke 6 mdr. og årskort.
Skriv til Info@energii.dk med de datoer du ønsker at være i bero.


Opsigelse af medlemskab
Opsigelsesfrist af dit Fri Trænings medlemskab er løbende måned plus en måned.
Dette gøres under din profil på fanen “Medlemsoplysninger”, når du er logget ind. Er du logget ind via app, skal du klikke på booking og nederst på denne side, skal du vælge “fuld site” og dermed kommer fanen med “medlemsoplysninger” frem og du skal vælge denne.
Du modtager en kvittering på mail.

Klippekort
Vores klippekort kan benyttes i alle centre og til alle holdtyper, dog ikke events. Varigheden af klippene varierer alt afhængig af antal. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre. Har du ikke tidligere prøvet hold koncepterne hos Energii, tilbydes 1 gratis prøvetime, dog ikke til Bungee fly.

Udløb af klippekort.
Har du ikke nået, at bruge dine klip den pågældende udløbsdato, har du mulighed for at forlænge dit klippekort en eller flere måneder. Pris for forlængelse pr. måned kr. 149,-
Kampagne klippekort kan ikke forlænges.

Til – og afmelding af holdtimer
Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via vores app, eller via energii.dk. Afmelding skal ved morgen og formiddagshold ske aftenen før inden kl. 22.00. Ved eftermiddags- og aftenhold skal der afmeldes senest 6 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 75,00 pr. time ved Fri Trænings medlemskab eller et klip, såfremt du har klippekort.

Aflysninger af timer kan forekomme.

Fremmøde
Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start, hvis du vil være sikker på, at beholde din plads. Herefter fordeles ledige pladser til ventelisten.

Venteliste
Hvis du er på venteliste, vil du ved morgen- og formiddagshold få besked senest kl. 22.00 aftenen før. Ved eftermiddags-  og aftenhold vil du få besked seneste 6 timer før holdstart.
Du kan vælge at tage chancen og dukke op i centeret, da ventelisten kører 5 min. før holdstart, hvis alle ikke er kommet.
Husk at fremmøde dig hos instruktøren.

Køb af produkter på din medlemskonto
Det er muligt, at købe drikkevarer, Toesox eller andre produkter i centrene via din medlemsprofil.
For at du kan købe på din medlemskonto, skal dine kortoplysninger være tilknyttet din profil.  Har du behov for at opdatere dine kortoplysninger hos os, dette gøres under dine medlemsoplysninger på hjemmeside eller app, ved at trykke “tilføj kort”

Dine kontakt informationer
For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via energii.dk.

Toesox og Håndklæde
Vi træner i Toesox på alle vores timer. Dette er af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Toesox kan købes i alle vores centre.
På timer i Heat It Up skal der medbringes et håndklæde til underlaget. På enkelte Heat It Up timer er det tilladt at benytte rene indendørssko.

Minimumsalder
Vores centre er børnefri. Vi stiler efter et frirum og et afslappende miljø i en travl hverdag. Der må derfor ikke medbringes børn til træning, ej heller i venteområderne. Minimumsalderen er 16 år.
Vi tilbyder enkelte familiehold hvor unge i alderen 12-15 år kan træne med deres familie.

Erstatning
Træning er til enhver tid på eget ansvar. Energii erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade i centeret, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.

Foto og Video
Der kan forekomme optagelser til promovering af Energii’s Instagram og Facebook grupper under en træningstime.

Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.