Medlemsbetingelser

Fri træning

Med fri træningsmedlemskab kan du træne i alle vores centre og på alle holdtyper til en fast månedspris. Beløbet for medlemskab opkræves automatisk ved udgangen af hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette.

Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre.

Bero

Med fri træningsmedlemskab kan du ved ferie, længerevarende sygdom eller lign. sætte dit medlemskab i bero. Minimumsperioden for pausen er 7 dage og der opkræve kr. 149,00 for denne service pr. bero periode. Dit medlemskab kan maximalt pausestilles 6 måneder af gangen.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af medlemskab skal ske på vores hjemmesiden eller på vores app senest den 25. i måneden, hvorefter dette afsluttes ved udgangen af indeværende måned. Opsiges medlemskabet efter den 25. i en måned, vil slutdatoen være udgangen af den følgende måned. Du kan opsige dit medlemskab under “Dit medlemskab” på din profil eller på appen.

Kontooplysninger

Ved oprettelse af fri træningsmedlemskab registreres dine kontooplysninger på din profil. Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være nødsaget til, at annullere medlemskabet.

Klippekort

Vores klippekort kan benyttes i alle centre og til alle holdtyper. Varigheden af klippene varierer alt afhængig af antal. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre.

Har du ikke tidligere prøve holdkoncepterne hos Energii, tilbydes 1x klip til prøvetræning. Der tilbydes maksimalt 1x klip pr. person.

Udløb af klippekort.

Har du ikke nået, at bruge dine klip den pågældende udløbsdato, har du mulighed for at forlænge dit klippekort en eller flere måneder.

Pris for forlængelse pr. måned kr. 125,-

Kampagne / Rabat  klippekort kan ikke forlænges.

Til – og afmelding af holdtimer

Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via vores app eller energii.dk.

Skulle du blive forhindret i at deltage på et hold, hvor du har reserveret plads, er det vigtigt, at timen igen afmeldes og senest 8 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 75,00 pr. time ved fri træningsmedlemskab eller et klip, såfremt du har klippekort.

Fremmøde

Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start, vil du vil være sikker på, at beholde din plads.

Venteliste

Når du booker hold, kan du opleve, at få plads på venteliste, såfremt en time er fyldt. Bliver der ledig plads til dig, vil du senest 8 timer inden holdets start, modtage en mail med besked herom. Møder du op til en time, hvor du er registreret på ventelisten er det vigtigt, at du fremmøder dig hos din instruktør som altid.

Køb af produkter på din medlemskonto

Det er muligt, at købe drikkevarer, Toesox eller andre produkter i centrene via din medlemsprofil. For at det vil være muligt at købe produkter på medlemsprofilen, skal dine kontooplysninger være tilknyttet din profil. Oplysningerne kan indtastes via dit login på energii.dk under ”min profil”.

Dine kontakt informationer

For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via energii.dk.

Toesox

Vi træner i Toesox på alle vores timer. Dette af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Toesox kan købes i alle vores centre.

Minimumsalder

Vores centre er børnefrie. Vi stiler efter et frirum og et afslappende miljø i en travl hverdag. Der må derfor ikke medbringes børn til træning, ej heller i venteområderne. Minimumsalderen er 16.
Vi tilbyder enkelte juniorhold for børn i alderen 12-15, disse vil dog foregå udenfor de tidsrum, hvor vores normale hold tilbydes.

Erstatning

Træning er til enhver tid på eget ansvar. Energii erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade i centeret, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.”

Foto og Video

Der kan forekomme optagelser til promovering af Energii’s Instagram og Facebook grupper under en træningstime.

Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.