Medlemsbetingelser

Fri træning
Med fri træningsmedlemskab kan du træne i alle vores centre og på alle holdtyper til en fast månedspris. Beløbet for medlemskab opkræves automatisk ved udgangen af hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette.
Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre.

Bero
Med fri træningsmedlemskab kan du ved ferie, længerevarende sygdom eller lign. sætte dit medlemskab i bero. Minimumsperioden for pausen er 7 dage og der opkræves kr. 149,00 for denne service pr. bero periode. Dit medlemskab kan maximalt pausestilles 6 måneder af gangen.


Opsigelse af medlemskab
Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal dette gøres inden den 27. i måneden, hvorefter det afsluttes ved udgangen af indeværende måned. Opsiges medlemskabet efter den 27. i en måned, vil slutdatoen være udgangen af den følgende måned. Dette gøres under din profil på fanen “Medlemsoplysninger”, når du er logget ind. Er du logget ind via app, skal du klikke på Holdbooking og nederst på denne side, skal du vælge “fuld site” og dermed kommer fanen med “medlemsoplysninger” frem og du skal vælge denne.

Kontooplysninger
Ved oprettelse af fri trænings medlemskab registreres dine kontooplysninger på din profil. Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være nødsaget til, at annullere medlemskabet.

Klippekort
Vores klippekort kan benyttes i alle centre og til alle holdtyper. Varigheden af klippene varierer alt afhængig af antal. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre. Har du ikke tidligere prøvet holdkoncepterne hos Energii, tilbydes 1 x klip til prøvetræning af Reformeren. Der tilbydes maksimalt 1 x klip pr. person.

Udløb af klippekort.
Har du ikke nået, at bruge dine klip den pågældende udløbsdato, har du mulighed for at forlænge dit klippekort en eller flere måneder. Pris for forlængelse pr. måned kr. 149,-
Kampagne / Rabat  klippekort kan ikke forlænges.

Til – og afmelding af holdtimer
Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via vores app, eller via energii.dk. Afmelding skal ved morgen og formiddagshold ske aftenen før inden kl. 22.00. Ved eftermiddags- og aftenhold skal der afmeldes senest 6 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 75,00 pr. time ved fri træningsmedlemskab eller et klip, såfremt du har klippekort.

Aflysninger af timer kan forekomme.

Fremmøde
Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start, hvis du vil være sikker på, at beholde din plads.

Venteliste
Hvis du er på venteliste, vil du ved morgen og formiddagshold få besked aftenen før kort efter kl.22.00. Ved eftermiddags og aftenhold vil du få besked 6 timer før holdstart, hvis du er kommet på holdet.
Du kan vælge at tage chancen og dukke op i centeret, da ventelisten kører 5 min. før holdstart, hvis alle ikke er kommet.
Husk at fremmøde dig hos instruktøren.

Køb af produkter på din medlemskonto
Det er muligt, at købe drikkevarer, Toesox eller andre produkter i centrene via din medlemsprofil.
For at det vil være muligt at købe produkter på medlemsprofilen, skal dine kontooplysninger være tilknyttet din profil.  Har du behov for at opdatere dine kortoplysninger hos os? Det kan du selv gøre i appen under indstillinger eller sende os en mail på info@energii.dk, så du kan få et sikkert link.

Dine kontakt informationer
For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via energii.dk.

Toesox og Håndklæde
Vi træner i Toesox på alle vores timer. Dette er af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Toesox kan købes i alle vores centre.
På timer i Heat It Up skal der medbringes et håndklæde til underlaget. På enkelte Heat It Up timer er det tilladt at benytte rene indendørssko.

Minimumsalder
Vores centre er børnefri. Vi stiler efter et frirum og et afslappende miljø i en travl hverdag. Der må derfor ikke medbringes børn til træning, ej heller i venteområderne. Minimumsalderen er 16 år.
Vi tilbyder enkelte familiehold hvor unge i alderen 12-15 år kan træne med deres familie.

Erstatning
Træning er til enhver tid på eget ansvar. Energii erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade i centeret, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.

Foto og Video
Der kan forekomme optagelser til promovering af Energii’s Instagram og Facebook grupper under en træningstime.

Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.